VOORWAARDEN

Voor de duidelijkheid hanteren wij voor onze cursussen en workshops algemene voorwaarden. Hierbij tekenen wij aan dat de Rotterdamse Fotografieschool geen vereniging, stichting en/of filantropische organisatie is die subsidie en/of sponsorgelden ontvangt.

Rotterdamse Fotografieschool Algemene Voorwaarden Cursussen en Workshops

Inschrijving
Door het inschrijven via het Inschrijfformulier verklaar je je akkoord met deze algemene voorwaarden cursussen en workshops. De inschrijving is persoonsgebonden en kan uitsluitend gedaan worden via het website-inschrijfformulier. De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing op een cursus of workshop, tenzij anders vermeld.

Annulering
Annuleren van je inschrijving kan uitsluitend schriftelijk. Stuur uitsluitend een email. Je annulering geldt pas wanneer deze per email door ons is bevestigd. Tot 14 dagen vóór aanvang van de cursus of workshop kan je je schriftelijk afmelden zonder financiële consequenties. Bij annulering op een later tijdstip blijf je verplicht het volledige cursus/workshopgeld te betalen.

Restitutie
Cursus/workshop gelden worden niet gerestitueerd. Verhindering van de deelnemer tijdens de cursus/workshop geeft géén recht op restitutie.

Wissel
Twee weken voorafgaand aan een workshop of start van een cursus is je inschrijving definitief. Indien je verhinderd bent, kan je steeds iemand jouw plaats laten innemen. Stuur hiervoor een email naar info@rotterdamse-fotografieschool.nl. Inschrijvingen worden niet terugbetaald.

Betalingen
Facturen moeten uiterlijk 2 weken voor de eerste dag van de cursus/workshop zijn voldaan. Twee weken voor aanvang van de cursus/workshop behouden wij ons het recht voor om een plaatsvervangende deelnemer toe te laten indien de betaling tegen die tijd nog niet op onze bankrekening is bijgeschreven. Van deze betaaltermijn kan afgeweken worden.

Algemeen
Wij behouden ons altijd het recht voor een cursus/workshop te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.

Bij ziekte van de docent wordt voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de cursusles/workshop per email dan wel telefonisch dan wel per sms-bericht afgelast. Een nieuwe datum voor de cursus/workshop les/dag wordt je per email medegedeeld.

De Rotterdamse Fotografieschool is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers tijdens de lessen op één van onze locaties.

Bij opmerkingen of klachten kan je uitsluitend contact opnemen door middel van een emailbericht.

In verband met het vroegtijdig samenstellen van de teksten op de website www.rotterdamse-fotografieschool.nl is het mogelijk dat gegevens met betrekking tot lesdag, lestijd en docent afwijken van hetgeen eerder is gepubliceerd. Wel zijn wij verplicht een wijziging op verzoek te motiveren.

Onze cursussen en workshops worden het gehele jaar door georganiseerd. Met betrekking tot de planning kunnen wij niet altijd rekening houden met vakantieperiode’s.

Het is mogelijk dat tijdens een cursus/workshop foto’s worden gemaakt door een fotograaf. Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals op één van onze websites, een brochure of flyer. Indien je hiertegen voorafgaand aan de cursus/workshop geen schriftelijk bezwaar aantekent, gaan wij er vanuit dat je hiermee akkoord gaat. Uiteraard kan je ook ter plekke de fotograaf kenbaar maken of je al dan niet gefotografeerd wenst te worden.

Het kan zijn dat foto’s die je maakt voor opdrachten, geplaatst worden op één van onze websites. Uiteraard altijd met naamsvermelding van de fotograaf. Indien je hiertegen voorafgaand aan de cursus/workshop geen schriftelijk bezwaar aantekent, gaan wij er vanuit dat je hiermee akkoord gaat.

Alle voorgaande versies van deze voorwaarden cursussen/workshops komen hiermee te vervallen.

Versie 12 april 2018