STUDIEBELASTING

Het goed volgen van een cursus kost tijd. Niet een even een uurtje tussendoor je opdracht fotograferen.

STUDIEBELASTING

Soms gebeurt het dat een cursist te weinig inzicht heeft in het aantal uren dat nodig is om alles uit een cursus/workshop te halen en daarmee optimale vooruitgang te boeken.
We willen je graag attenderen op de verschillende manieren waarop geïnvesteerd kan/moet worden om maximale resultaten te behalen gedurende een cursus of tijdens een workshop.

Naast het aantal uren dat een cursus in beslag neemt, raden wij je aan om circa twee uur in de week te reserveren voor het voorbereiden, het maken en het bewerken van je opdracht foto’s. Er gaat vaak meer tijd in zitten dan dat je had verwacht.

Wij werken constant aan de verbetering van de cursussen en workshops en proberen zo veel mogelijk te anticiperen op de behoefte van onze cursisten. Enkele cursussen worden bijvoorbeeld voorzien van een uitgebreid naslagwerk dat een goede ondersteuning biedt aan de praktische oefening en ervaring die tijdens de cursus of workshop opgedaan wordt. Het lezen van dit studiemateriaal kan in deze gevallen ook tijd in beslag nemen.

Het aantal uren studiebelasting (theorie en praktijk) is een gemiddelde. Uiteraard zijn er veel onderlinge verschillen in de hoeveelheid tijd die nodig blijkt voor voldoende voorbereiding. Deze verschillen zijn vaak het resultaat van de al dan niet aanwezige voorkennis. Natuurlijk speelt de aard en duur van de desbetreffende cursus of workshop ook een belangrijke rol.

Extra kosten
Naast de kosten voor de cursus of workshop moet je rekening houden met bijkomende kosten zoals reiskosten, de aanschaf van een USB-stick of de printkosten van de afdrukken die eventueel gemaakt moeten worden. Bij de Beginners cursus neem je de foto’s van de opdrachten mee op een USB-stick. Bij de (Half)Gevorderden, Masterclass en de Fotoclub worden de opdrachten geprint.

Nabewerken
Een foto wordt niet alleen gemaakt in je camera maar ook met behulp van de computer (vroeger de donkere kamer, de doka). Voor alle cursussen (behalve de Beginnerscursus) en workshops (behalve bij de Introductie workshop) is het daarom belangrijk dat fotobestanden nabewerkt kunnen worden op een computer (Apple of Windows). Voor de standaard foto-nabewerking is het programma Lightroom aan te bevelen. Dit programma kan je uitproberen bij Adobe.